Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V úterý 21. 3. 2023 se uskutečnilo okrskové kolo v recitaci. Organizaci zajišťovalo SVČ a ZpDVPP Doris v Šumperku, Komenského 9. Naši Základní školu a Mateřskou školu v Hanušovicích reprezentovali žáci, kteří byli úspěšní ve školním kole v recitaci – 9. 2. 2023:
Fojtík Martin, IV.A
Záhorová Kristýna, VII.A
Hnátková Tereza, VII.B
Šor Matěj, VIII.A
Miková Viktorie, IX.A

Postup do okresního kola, jež se uskuteční ve středu 29. 3. 2023, si vybojoval pěkným přednesem Martin Fojtík, IV.A.

BLAHOPŘEJI!

Děkuji všem zúčastněným žákům za svědomitou přípravu, přednes básnických a prozaických textů a odvahu vystoupit v této prestižní soutěži nejlepších recitátorů z celého okresu Šumperk.
Zároveň děkuji vyučujícím českého jazyka a literární výchovy, kteří žáky dlouhodobě připravovaly na recitační soutěž – Mgr. Dagmar Pěničková, PaedDr. Vladimíra Žídková.

MNOHO ÚSPĚCHŮ V OKRESNÍM KOLE V RECITACI PŘEJE

PaedDr. Vladimíra Žídková,
organizátorka školního kola v recitaci