Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Dvě velmi zdařilá vystoupení mají za sebou Hanušovičtí Slavíci. V pátek 19. května vystoupili v Klášterním kostele jako hosté na klavírním koncertě pana učitele Pavla Hrdiny a předvedli svůj repertoár, který si připravovali na sobotní vystoupení.

Konal se již 51. ročník nesoutěžní přehlídky Zlatá lyra, kdy na pěti koncertech vystoupilo celkem 17 sborů z celé České republiky. Slavíci z Hanušovic zpívali odpoledne na třetím koncertě a obstáli se ctí, publikum jejich výkon odměnilo velkým potleskem. Všem přítomným se moc líbilo společné závěrečné zpívání, kdy všechny sbory společně zazpívaly píseň „Stojí hruška v širém poli“ za doprovodu klavíru, houslí a flétny.
Děkujeme všem Slavíkům, kteří se zúčastnili, za vzornou reprezentaci hanušovické školy, další poděkování patří rodičům, kteří děti podporují a doprovázejí na akcích sboru a těm, kteří je na vystoupení připravují: klavírní doprovod-pan učitel Pavel Hrdina ze Šumperka, hlasová výchova–paní učitelka Michaela Vařeková a sbormistryně-paní učitelka Dagmar Pěničková.

Mgr. Dagmar Pěničková