Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Vážení rodiče předškoláků,
rádi bychom Vás informovali o organizaci zápisu do první třídy ve školním roce 2023/2024:

  • na webových stránkách školy www.zshanusovice.cz najdete v období mezi 1. 2. 2023 až 5. 4. 2023 interaktivní formulář – zápisový list, který slouží jako registrace k zápisu. Tento formulář musí vyplnit každý, kdo má doma „předškoláka“. Jedná se o děti, které mají od září 2023 nastoupit do školy v řádném termínu (narozeny mezi 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017), ale také dětí, které v loňském roce měly odklad školní docházky, a v neposlední řadě i dětí, které se narodily ve výše zmíněném období a u nichž rodiče o odkladu školní docházky uvažují. Zpětně Vám bude na váš uvedený email ve formuláři odesláno potvrzení s registračním číslem.
  • pokud nemáte možnost vyplnit tento interaktivní formulář, dostavte se prosím do školy ve středu 5. 4. 2023 v době od 8 do 10 hod, kde vám tento formulář pomůžeme vyplnit.
  • vlastní zápis proběhne ve středu 19. 4. 2023 v době od 8:00 do 11:00 hod a od 12:30 do 16:00 hod za osobní přítomnosti dítěte. K vlastnímu zápisu si přineste rodný list dítěte a váš občanský průkaz. V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, doneste s sebou doporučení od dětského lékaře a z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (oba dokumenty jsou nutné). Pokud výše zmíněná doporučení ještě nemáte, je nezbytně nutné je do školy doručit do 31. 5. 2023.

Nutné vyplnit před vlastním zápisem, nejpozději do 18.4.2023!

Po vyplnění formuláře je nutné k žádosti o přijetí dítěte do 1. třídy či žádosti o odklad vyplnit ještě následující formuláře:

Formuláře pro přijetí do 1. třídy:

Žádost o přijetí do 1. třídy – word  pdf
Informovaný souhlas – word  pdf
Souhlas s GDPR – word  pdf

 

Formulář žádosti o odklad školní docházky:

Žádost o odklad – word  pdf

 

Všechny formuláře je možné vyplnit v programu Word nebo vytisknout formát pdf a vyplnit ručně. V případě, že nemáte žádnou z uvedených možností, dostanete formuláře osobně při zápisu dítěte.