Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Milí žáci,
letošní školní rok zahájíme v pondělí 4. 9. 2023 v 7:45 hod. ve třídách. První den bude kratší, konec je naplánován po skončení první vyučovací hodiny v 8:30 hod.

V úterý 5. 9. 2023 proběhnou třídnické práce, rozdávání učebnic atd. a také slavnostní přivítání nových prvňáčků na školním hřišti. Od středy 6. 9. 2023 bude probíhat už normální výuka.

Informace školní družiny:
Pro ty, kdo chodí do družiny, bude zajištěna od 4. 9. 2023, od 6:00 do 16:20 hod. Pokud nechodíte do družiny, ale potřebujete odpolední hlídání spojené s přípravou na vyučování, bude pro vás otevřena od 5. 9. 2023 vždy do 14:00 hodin.

Informace školní jídelny:
Obědy budou automaticky přihlášeny od 4. 9. 2023. Nezapomeňte se včas odhlašovat v případě, že oběd neodeberete.

Těšíme se na společné setkání.
ZŠ a MŠ Hanušovice