Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Žáci 1.A si připravili pro své maminky besídku k Svátku matek. Uskutečnila se dne 18.5.2023 v 15:30 h.

Připravili si pro ně pásmo básniček, písniček a scénku O Červené Karkulce. Věnovali přípravě poctivě několik týdnů a měli veliký úspěch. Přišly nejen maminky, ale tatínkové i prarodiče.
Určitě jim všem zůstanou hezké vzpomínky, žáci si vytvořili mezi sebou velmi pěkné kamarádské vztahy. Děkuji maminkám za přípravu masek a nacvičení textů.

Mgr. Marie Hodíková