Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve středu 22. listopadu se čtvrťáci v rámci hodin vlastivědy, ve které aktuálně probírali téma „Česká republika – demokratický stát“, vydali na exkurzi na Městský úřad Hanušovice. Na městském úřadě se dětí ujal pan tajemník Martin Mlynář, který jim nejprve ve stručnosti, a přiměřeně věku vysvětlil, čím se úřad zabývá a jaké je jeho struktura. Potom vzal žáky do kanceláře starosty města pana Marka Kostky, který se s nimi přivítal a krátce se čtvrťáky podebatoval o budoucích plánech města, které se přímo týkají jich. Také velmi ochotně odpovídal na zvídavé otázky žáků. Při odchodu z kanceláře dostali všichni jako dárek drobnou sladkost.

Z kanceláře starosty se postupně čtvrťáci podívali na jednotlivé odbory městského úřadu a seznámili se s náplní práce jednotlivých zaměstnanců. Všechny velice zaujala městská matrika a se zájmem se dívali do starých matričních knih ze začátku 20. století a snažili se v nich něco přečíst. Na závěr si děti ještě prohlédly obřadní síň a některé si vzpomněly, že mají doma video nebo fotky z doby, kdy se jako čerstvě narození účastnily v této místnosti slavnostního přivítání nových občánků Hanušovic.

Každý účastník exkurze potom našel ve svém školním e-mailu otázky, které se týkaly exkurze a pokud dával pozor a správně na ně odpověděl, mohl dostat jedničku z dobrovolného domácího úkolu. A taková jednička se vždycky hodí 😊

Velké poděkování patří panu tajemníkovi za zajímavý výklad a prohlídku úřadu a také panu starostovi za vstřícný přístup a zajímavé informace, které mnohé čtvrťáky vyloženě nadchly.

Mgr. Petr Jorda