Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve dnech 27.9. a 4.10.2023 se žáci 9.A a 9.B jako každý rok zúčastnili besedy o povolání na Úřadu práce v Šumperku. Paní PhDr. Vladimíra Kašparová je velmi podrobně seznámila s možnostmi studia po ukončení 9.ročníku. Žáci si mohli pomocí testů vyzkoušet, zda pro zvolený obor mají vlohy. Upozornila je také na možnost testu profesní orientace, který by jim při rozhodování o budoucnosti pomohl.

Mgr. Alena Divišová, Mgr. Yvona Jánová