Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Zpestření výuky literární výchovy v Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích aneb Žák učí žáka = nejmodernější metoda výuky

V pátek 27. 1. 2023 zavítala do hodin literární výchovy v 7.A a v 7.B žákyně 9.A Viktorie Miková, která si připravila zpaměti dramatizaci textu Miloše Macourka: ,,Sedmá hlava.“ Tato literární ukázka byla námětem vyučovací hodiny v sedmém ročníku. Moderní autorská pohádka – typ tzv. antipohádky se změnou významových funkcí postav a humoru měla jednu zvláštnost, kterou se podařilo dětem odhalit. Rozsáhlý prozaický text byl tvořen pouze jedním souvětím. Všichni žáci obdivovali dobrou paměť a pěkný přednes žákyně 9. ročníku. Odměnili ji bouřlivým potleskem. Poté následovala prezentace referátu v Power Pointu o životě a díle Miloše Macourka, českého dramatika, básníka, autora řady knih pro děti a filmového scénáristu populárních českých komedií. V rámci informační dovednosti žáci vyhledali známá díla tohoto autora na internetu, např. Mach a Šebestová, Létající Čestmír, Pane, vy jste vdova! Hodiny literární výchovy zpestřily i krátké ukázky z filmů. Následovalo čtení žáků s porozuměním a rozbor ukázky se zápisem do sešitu. Na závěr vyučovací hodiny byla shrnuty nové poznatky. Při sebehodnocení žáků zazněla myšlenka o zodpovědném přístupu při přípravě na školní kolo v recitaci, které se uskuteční 9. 2. 2023 ve 14:00 hod. v ZŠ a MŠ Hanušovice – odborná učebna chemie.

Na další zajímavé hodiny literární výchovy se těší se svými žáky

PaedDr. Vladimíra Žídková,
vyučující českého jazyka