Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

O tom, že je potřeba naši Zemi chránit a starat se o ni, si žáci prvních až třetích ročníků povídali se svými učitelkami v rámci projektu ke Dni Země, který se na hanušovické škole uskutečnil ve středu 26. 4. Své nově nabyté znalosti si potom mohli ověřit v prostorách šaten, kde pro ně žáci 9.B. připravili zábavná stanoviště. Na těchto stanovištích si mohli vyzkoušet správné třídění odpadů, rozlišit, co naší planetě prospívá a co jí naopak škodí, pouze podle hmatu se snažili rozlišit z čeho jsou různé věci zhotoveny a do kterého kontejneru by následně patřily, až doslouží. Pro děti bylo také nachystáno zábavné luštění a čtení a nechyběla také překážková dráha. Děti si to moc užily a zafixovaly si nově nabyté znalosti. Velký dík patří žákům 9.B a jejich třídní učitelce Mgr. Pavle Rulíškové, kteří celou akci pomohli zorganizovat.

Mgr. Hana Jordová