Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V pátek 1. prosince 2023 jsme přivítali v hodině občanské výchovy ve třídě 9.A a 9.B pana místostarostu města Hanušovic a tajemníka Rudy nad Moravou – pana Bc. Jaroslava Mrázka. Přiblížil nám fungování demokratického státu na úrovni města v podobě 15členného zastupitelstva a 5členné rady. Přítomné žáky seznámil s kompetencemi svých funkcí. Představil žákům vize města Hanušovic a plány dalšího rozvoje v nejbližších letech. Hovořil o fungujících projektech i o těch, které jsou v přípravné fázi. Zmínil se i o rozpočtu pro základní školu v Hanušovicích a finančních prostředcích, které budou účelně využity.

Pan místostarosta odpovídal na zvídavé dotazy žáků a všechny pozval na páteční zahájení adventu v našem městě spojeném s rozsvícení vánočního stromu a s bohatým kulturním programem.

Vyučující občanské výchovy poděkovala panu Bc. Jaroslavu Mrázkovi za zajímavou přednášku. Žáci odměnili pana místostarostu pěkným potleskem.

PaedDr. Vladimíra Žídková,
učitelka občanské výchovy 9. ročníků