Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Zveme vás na školní kolo v recitaci, které se uskuteční ve čtvrtek 9. února 2023 ve 14 hod. v ZŠ Hanušovice – II. patro – odborná učebna chemie.

Přihlášky: do 20. ledna 2023 – I. stupeň: p. uč. A. Janočkové
II. stupeň: p. uč. V. Žídkové

S sebou: text básně, prózy