Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Na začátku letošní zimy to se sněhem vypadalo velmi špatně. Nakonec ale přece sníh napadl a nám se podařilo uspořádat tři lyžařské výcviky. Vedení školy zařídilo grand, ze kterého byly dětem hrazeny náklady na dopravu a vleky. I díky tomu se výcviků zúčastnilo opět velké množství dětí. Jako první zahájili výcvik žáci sedmých ročníků, kteří mají lyžařský výcvik zařazený do našeho vzdělávacího programu, a proto ho mají povinný. Na lyžařský svah Františkov, kde se všechny výcviky konaly, jezdilo 28 žáků. Zbytek žáků, kteří lyžovat nechtěli, plnili tzv. pobyt v přírodě, kdy pod dohledem pana ředitele chodili každý den na procházky v okolí Hanušovic. K sedmákům se ve stejném týdnu přidalo i 25 dobrovolných osmáků. Tomuto ročníku v loňském roce nepřálo štěstí, kdy kvůli spadlým stromům na elektrické vedení nejezdil na Františkově vlek, a proto dostali novou možnost na lyžařský výcvik jet. Odměnou v letošním roce jim bylo nádherné prosluněné počasí.

V dalších dvou týdnech už jezdili mladší žáci, kteří mají výcvik dobrovolný a jen třídenní. Vždy od úterý do čtvrtka, nejdřív 25 páťáků a šesťáků a další týden 35 třeťáků a čtvrťáků. Celkem tedy lyžařský výcvik absolvovalo 113 dětí. Občas to byla pro nás instruktory i pro děti dřina, víc jak polovina dětí byly začátečníci (díky několika chudým zimám na sníh a několika letech covidu). Odměnou ale byly rozzářené oči všech začátečníků snowboarďáků, kteří otočili první oblouk nebo začátečníků lyžařů, kterým se podařilo sjet celý kopec obloučky a dole s velkým úsměvem hlásili: „Bez pádu.“ Některé děti si odvezly domů nějakou tu modřinu, ale jinak jsme zvládli všechny tři týdny bez vážného zranění.

Velké poděkování nás instruktorů patří všem dětem, které byly v průběhu všech kurzů báječné a dělaly nám velkou radost. Také děkujeme firmě Vobus za bezpečnou dopravu, vstřícnost a příjemnou spolupráci. No a v neposlední řadě děkujeme všem zaměstnancům Františkova – vlekařům, správcům a obsluze restaurace, a to hlavně za trpělivost, kterou s námi měli.

Tak už aby byla zase zima…

Více fotografií najdete na webových stránkách školy.
Za instruktory Mgr. Yvona Jánová