Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Od začátku školního roku uběhly již téměř tři měsíce. Naši prvňáčci už zvládli velký kus práce! Naučili se orientovat ve škole, počítat do pěti, číst a psát několik písmen. A nastal tedy už čas rozloučit se s Živou abecedou a pustit se do čtení ve Slabikáři.

Slavnostní předávání Slabikářů proběhlo ve čtvrtek 16.11. 2023 pod patronátem třídy 9.B a třídní učitelky Yvony Jánové. Všem prvňáčkům předali záložky do Slabikáře a ježečka na ruku. Deváťákům tímto děkujeme, že se stali dobrými vzory pro naše prvňáčky. Malým čtenářům přišli také popřát starosta města Marek Kostka, tajemník Martin Mlynář a pan ředitel František Felner. Všichni našim prvňáčkům přáli, aby se jim ve škole dařilo, a také hodně štěstí do budoucích školních let. Z nové učebnice měly děti velkou radost.

Přejeme jim mnoho krásných chvil strávených se Slabikářem.

Mgr. Jana Pitáková