Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Stalo se již tradicí, že žáci 5. ročníků v rámci učiva Přírodovědy jezdí do Hradce Králové do Planetária. Názorně zde pochopí učivo o vesmíru, naší planetě Zemi, Měsíci a celé Sluneční soustavě.
Při zpáteční cestě vždy navštívíme známý betlém v Třebechovicích pod Orebem.

Jak hodnotily exkurzi děti:

Ráno jsme nastoupili do autobusu. Cesta byla dost dlouhá, ale dočkal jsem se. Planetárium byly dvě velké kopule. V jedné byla průhledná fólie a byly v ní fialové blesky a šlo to za vašimi prsty, a to se mi dost líbilo. Potom jsme šli do velké síně a na stropu nám začali promítat vesmír a planety, ale moc se mi nelíbilo, že do nás děti za námi kopaly – byly z jiné školy z Hradce Králové. Potom jsme šli do druhé kopule a tam nám ukázali velký dalekohled a potom jsme šli do autobusu a ten nás odvezl do betlému. Tam se mi líbily betlémy z celé země a hlavně ty velké ze dřeva a hračková zeď pro děti a s tím jsme si hráli. Nevím proč, ale bavilo mě to.
Pavel K.

Exkurze byla velmi dobrá, bavila mě. Naučila jsem se spoustu nových věcí o vesmíru a o betlémech. Vesmírné kino bylo kulaté jako planeta a když jsem se koukla nahoru, tak jsem viděla nebe a když jsem vyšla, tak tam byla taková koule, které když jsem se dotkla, tak udělala takový blesk. A bylo to super. Betlém byl dobrý. Viděla jsem spoustu betlémů a o tom největším jsem slyšela i pohádku. Bylo to celý super, dávám 10 z 10. Klárka M

V planetáriu se mi velmi líbilo, a strašně se mi líbil FILM VOYAGER, bylo to o tom, že poslali do vesmíru dva stroje Appolo1 a Appolo 2. V betlému se mi líbilo, jen to bylo dlouhé.
Tobias T.

Exkurze se mi velice líbila. Nejvíce se mi líbilo planetárium a ten film o Voyager1 a Voyager2, ale betlém se mi taky líbil. Hodně mě to zaujalo a naučil jsem se hodně věcí, bylo to moc poučné. Exkurzi bych hodnotil 9/10.
Martin F.