Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Náš hallooweenský den začal přípravou a to převlečením do strašidelných kostýmů, protože bez převleků by to nebyl Halloween. Vzápětí následoval pohyb po třídě s děsivými grimasami, kdy jsme se snažili zahnat zlé duchy. Dále jsme společně oživili strašidlo, hledali ztracené dušičky, četli s duchem, tančili s koštětem nebo zpívali o strašidlech. Poděkovat bychom chtěli paní Tesárkové za cukrovinky, které pro děti připravila.

Za třídu 1.B třídní učitelka Anna Janočková