Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Články 2021

Slavíci z Hanušovic opět zpívají

Po dlouhé přestávce způsobené covidovou pandemií, kdy nebylo možné zpívat téměř jeden a půl roku, obnovil školní hanušovický pěvecký sbor svou činnost. Od letošního října se opět každou středu scházejí někteří bývalí i noví členové sboru na svých zkouškách. Bohužel je...

pokračovat ve čtení

Preventivní program – rizika internetu

V rámci prevence rizikového chování se na naší škole uskutečnily ve třech dnech od 19. do 23. 11. dvouhodinové interaktivní preventivní programy pro žáky 5., 6. a 8. ročníku. Ve spolupráci s PČR v Šumperku a metodičkou prevence se žáci účastnili dvou projektů: Tvoje...

pokračovat ve čtení

Předávání Slabikářů 1.B

Přišel čas, kdy nám Živá abeceda už nestačila a chtěli jsme získat Slabikář. Jenže nic není zadarmo. Žáci 9.B obdrželi předem naše Slabikáře a pro každého prvňáčka do něj napsali vlastní věnování. My jsme si připravili básničky, písničky a hlavně ukázku toho, co už...

pokračovat ve čtení

Upozornění školní jídelny!

Z důvodu přetrvávajících technických problémů se bude do 22. 12. 2021 stále vařit jen oběd č. 1, bez možnosti volby obědu č. 2. Strávníci, kteří mají nahlášené obědy č. 2, budou automaticky přehlášeni na odběr obědu č. 1, pokud si oběd samozřejmě včas neodhlásí....

pokračovat ve čtení

Předávání Slabikářů 1.A

Ani jsme se nenadáli a je tu listopad. Pro prvňáčky je to však velmi významný měsíc. Seznámili se již s prvními písmenky, začali skládat slabiky a první slova a zaslouží si tedy dostat svůj první Slabikář. Třída 9.A se rozhodla připravit prvňáčkům z 1.A překvapení. Do...

pokračovat ve čtení

Informace k rodičovským schůzkám

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální hygienické situaci jsme nuceni třídní schůzky, které se měly uskutečnit v pondělí 15. 11. 2021 ve škole, zrušit. Třídní učitelé vašich dětí vás budou informovat o tom, jakou formou třídní schůzky v týdnu od 15. do 26. 11. proběhnou...

pokračovat ve čtení

Organizace výuky od 8.11.2021

V pondělí 8. a 15. 11. proběhne ve škole samotestování žáků. Žáci si provedou samotest při příchodu do třídy před první vyučovací hodinou (stejně to platí i pro žáky, kteří chodí do ranní družina – test si dělají až ve třídě). Na základě pokynu z MŠMT platí, pokud žák...

pokračovat ve čtení

Halloween 2.A

V pondělí 25. 10. jsme měli další projektový den, tentokrát Halloween. Na tento den jsme se moc těšili. Do školy jsme přišli v maskách. Vyzdobili jsme si strašidelně třídu a udělali výzdobu chodby. Celý den jsme plnili připravené strašidelné úkoly,...

pokračovat ve čtení

Halloween v 1.B

Náš hallooweenský den začal přípravou a to převlečením do strašidelných kostýmů, protože bez převleků by to nebyl Halloween. Vzápětí následoval pohyb po třídě s děsivými grimasami, kdy jsme se snažili zahnat zlé duchy. Dále jsme společně oživili strašidlo, hledali...

pokračovat ve čtení

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Oznamuji, že v úterý 26. 10. 2021 bude z důvodu odstávky vody vyhlášeno na Základní škole v Hanušovicích ředitelské volno. V tento den bude všem žákům Základní školy automaticky odhlášen oběd. Návrat do školy bude po podzimních prázdninách, v pondělí 1. listopadu...

pokračovat ve čtení

Už jsem čtenář 2.A

Naše třída se také zapojila 30.9.2021 do projektu knihovny - ,,Už jsem čtenář“. Program připravily paní knihovnice Lenka Tomíčková a Dáša Šmotková. Děti plnily připravené úkoly, prohlédly si knížky a časopisy. Zkoušeli si  přečíst text. Nakonec byli pasováni na...

pokračovat ve čtení

Jablíčkový den ve třídě 2.A

8.10.2021 jsme se také zapojili do projektu „ Jablíčkový den“. Do školy jsme přinesli celkem 40 jablíček o kterých jsme si povídali, poté jsme je rozkrájeli a děti je ochutnali. V českém jazyce jsme jablíčka popisovali a děti seřazovali pořadí vět ovocného salátu....

pokračovat ve čtení

Jablíčkový den ve třídě 1.A

V pátek 8. 10. proběhl Jablíčkový den i ve třídě 1.A. Děti si zábavnou formou zopakovaly učivo a dozvěděly se něco nového. Nejdříve jsme si s dětmi povídali o jablkách, jaká jsou a co všechno se z jablek vyrábí. Děti si přinesly své vlastní jablko,...

pokračovat ve čtení

TECHNOhrátky 2021

Ve středu 22.září 2021 se dvacítka zájemců z řad žáků osmých a devátých ročníků zúčastnila již tradiční akce s názvem TECHNOhrátky spolupořádané Pardubickým krajem, kde jim bylo představeno Střední odborné učiliště opravárenské v Králíkách. Hlavním cílem projektu...

pokračovat ve čtení

Jablíčkový den ve 2.B

S některými kolegyněmi na I. stupni jsme se dohodly, že našim dětem učení ve škole trochu zpestříme. Využily jsme toho, že na podzim se sklízejí jablka a celý pátek 8. 10. jsme právě jablíčkům věnovaly. Ve 2.B jsme páteční ráno začali pohádkou „O kouzelném...

pokračovat ve čtení

2.B v knihovně

Každý rok paní knihovnice chystají pro prvňáčky několik návštěv městské knihovny, kdy je během poslední návštěvy pasují na čtenáře. Kvůli hygienickým opatřením minulý školní rok naši loňští prvňáčci o tyto návštěvy přišli, ale knihovnice, paní Tomíčková a paní...

pokračovat ve čtení

Bílá pastelka 2021

Po lockdownu s pastelkou zpátky do ulic! Po loňském ročníku poznamenaném pandemickými opatřeními se letos sbírka Bílá pastelka vrací již po dvaadvacáté do ulic, ve dnech 11. - 13. října, v plném nasazení a s jasným cílem pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem vidět...

pokračovat ve čtení

Sběr papíru

Dne 3.11.2021 od 10.00 do 16.00 hod. se uskuteční sběr papíru před hlavním vchodem do tělocvičny ZŠ Hanušovice. Pro lepší manipulaci a skládání do kontejneru Vás žádáme, aby papír byl suchý a svázaný do balíků pevným provázkem. Děkujeme.

pokračovat ve čtení

Den policistou 2021

Ve čtvrtek 16. září 2021 se uskutečnila na Územním odboru Policie České republiky v Šumperku ve spolupráci s Vilou Doris v Šumperku již tradiční – prezentačně-soutěžní aktivita: „Den policistou 2021.“ Naši Základní školu v Hanušovicích reprezentovalo...

pokračovat ve čtení

Organizace výuky od 13. 9. 2021

Od pondělí 13. 9. 2021 nebude na školách probíhat screeningové testování. Návrat k testování bude v případě zhoršení epidemické situace na základě nařízení příslušných orgánů. Ve školách je však i nadále povinnost mít ve společných prostorách (chodby,...

pokračovat ve čtení

Vítání prvňáčků

Dne 1. září proběhlo slavnostní uvítání prvňáčků i ve třídě 1.A. Po příchodu do třídy se děti ocitly v tajuplném vesmíru, kde společně s paní učitelkou a jejími pomocnicemi prozkoumávali vesmírný život. Všichni se proměnili v kosmonauty a ve své raketě podnikli cestu...

pokračovat ve čtení