Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální hygienické situaci jsme nuceni třídní schůzky, které se měly uskutečnit v pondělí 15. 11. 2021 ve škole, zrušit.

Třídní učitelé vašich dětí vás budou informovat o tom, jakou formou třídní schůzky v týdnu od 15. do 26. 11. proběhnou (telefonicky, zaslání informací e-mailem, přes ZOOM…)

Dále bychom vás chtěli informovat o následujících organizačních opatřeních v souvislostí s možnou uzavírkou některých tříd:

  • Rozhodnutí o tom, že třída nebo žák jde do karantény, vydává Krajská hygienická stanice (dále KHS).
  • Třída, která je v karanténě, se učí podle rozvrhu pro distanční výuku, který je dostupný pro jednotlivé třídy přes stránky školy pod tlačítkem „On-line výuka“.
  • V případě, že žák nemá možnost se účastnit on-line výuky, má povinnost si zajistit přebírání materiálů k výuce, které bude mít připraveny na vrátnici školy.
  • Pokud se žák nezúčastní on-line hodiny, je třeba, aby tuto svou neúčast měl od rodiče omluvenou, v opačném případě se jedná o neomluvenou absenci.
  • Žáci, kteří jsou v karanténě, mají automaticky odhlášený oběd, před návratem zpět do školy je oběd nutné opět přihlásit.
  • O ukončení karantény rozhoduje KHS.


S pozdravem

Ing. František Felner, ředitel školy