Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Exkurze na Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Ve středu 29. září 2021 navštívili žáci 9.A třídy společně se žáky, kteří vycházejí z nižšího ročníku v doprovodu třídní učitelky – paní Mgr. Petry Matouškové a výchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Šumperku, jež plní preventivní práci v přípravě, rozložení a využití pracovních sil na trhu práce. Žáci měli možnost si vyplnit zájmový dotazník zaměřený na jejich vlastnosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a záliby.

Paní Lucie Navrátilová podala žákům aktuální informace při volbě budoucího povolání. Žáci měli možnost si samostatně vyhledat své vysněné povolání i s finančním ohodnocením.

Exkurze se žákům velice líbila. Otevřela jim možnosti pracovních příležitostí, seznámila je se situací na trhu práce, s podmínkami přijímacího řízení na středních školách, se studijními a učebními obory a jejich kódy, s kritérii pro poskytnutí stipendií pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou či stipendia pro učňovské obory, s webovými odkazy, s průmyslovou revolucí, s přihláškami na střední školy s talentovou zkouškou i bez ní, s důležitými faktory při rozhodování o budoucím povolání, s počtem profesí, se znaky povolání, s funkcí zápisového lístku, s typy odvolání.

Žáci byli pochváleni za vzorné chování v průběhu celé exkurze i při cestování veřejnými dopravními prostředky.

Práce rukama má skvělou budoucnost! –  Podle odhadu Hospodářské komory chybí na trhu práce 400 000 řemeslníků! – „Najdi si svou cestu k vysněnému cíli!“

PaedDr. Vladimíra Žídková
výchovná poradkyně školy