Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V pondělí 8. a 15. 11. proběhne ve škole samotestování žáků. Žáci si provedou samotest při příchodu do třídy před první vyučovací hodinou (stejně to platí i pro žáky, kteří chodí do ranní družina – test si dělají až ve třídě). Na základě pokynu z MŠMT platí, pokud žák nebude na dobu testování ve škole, bude otestován při první příležitosti, kdy přijde do školy. V případě, že žák odmítne testování, musí nosit po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest. V případě, že toto odmítne, bude žák od zbytku školy izolován a jeho zákonný zástupce má povinnost si ho neprodleně vyzvednout ve škole.

Testovat se nemusí tito žáci:

  • Mají minimálně 14 dní od druhé dávky očkování – je potřeba dodat potvrzení škole
  • Neuběhlo více jak 180 dní od jejich pozitivního PCR testu na Covid-19 – je třeba dodat potvrzení škole
  • Donesou do školy výsledek testu z testovacího místa ne starší než 24 hodin u antigenního testu a ne starší než 72 hodin u PCR testu


V případě, že bude mít žák během samotestu výsledek pozitivní, neprodleně bude kontaktován jeho zákonný zástupce, který má povinnost si ho bezodkladně ve škole vyzvednout. Po dobu domácího léčení bude dostávat úkoly na školní e-mail, popřípadě na e-mail rodičů.

Pokud z nařízení hygieny půjde třída do karantény, přechází na distanční výuku. Distanční výuka bude probíhat primárně formou on-line hodin podle „běžného“ rozvrhu. Přihlášení na on-line hodiny jsou dostupné na stránkách školy přes tlačítko „On-line výuka“.

V případě dotazů se prosím obracejte na vedení školy

 

Další informace:

Rádi bychom vás pozvali na třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 15. 11. od 16 do 18 hodin se společným začátkem ve třídách. Podmínkou účastni na třídních schůzkách je použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.