Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Naše třída se také zapojila 30.9.2021 do projektu knihovny – ,,Už jsem čtenář“.

Program připravily paní knihovnice Lenka Tomíčková a Dáša Šmotková. Děti plnily připravené úkoly, prohlédly si knížky a časopisy. Zkoušeli si  přečíst text. Nakonec byli pasováni na čtenáře a zapsali se do čtenářské knihy. Ve škole jsme namalovali knihovnu, ve které se nám velmi líbilo a pohádkovou postavu, která nás zaujala. 

Velké poděkování patří paní Lence Tomíčkové a Dáše Šmotkové.

Mgr. Jana Pitáková