Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Dne 3.11.2021 od 10.00 do 16.00 hod. se uskuteční sběr papíru před hlavním vchodem do tělocvičny ZŠ Hanušovice.

Pro lepší manipulaci a skládání do kontejneru Vás žádáme, aby papír byl suchý a svázaný do balíků pevným provázkem.

Děkujeme.