Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Články 2021

Sportovní den v hanušovické škole

V pátek 25. 6. 2021 proběhl v areálu hřiště hanušovické školy Sportovní den. Celá třída 9. A vše perfektně zorganizovala pro žáky čtvrtých ročníků. Čtvrťáci byli rozdělení do týmů po třech soutěžících a jejich prvním úkolem bylo vymyslet si pojmenování svého...

pokračovat ve čtení

Změna provozu PPP Šumperk a Mohelnice

Informujeme o změněném provozu Pedagogicko-psychologické poradny v Šumperku a v Mohelnici z důvodu rekonstrukce našich zařízení. PPP Šumperk bude od 21.6. - 24.6.2021 mimo provoz a následně bude dočasně přemístěna na ulici U Sanatoria 1 v Šumperku ( internát VOŠ a SPŠ...

pokračovat ve čtení

Organizace výuky od 24. 5. 2021

Do školy nastupují všechny třídy na prezenční výuku. Škola se otvírá pro všechny žáky v 7.15 hod (vstup hlavním vchodem). Testování bude probíhat až do konce školního roku vždy v pondělí pod dohledem třídních učitelů. Pokud žák nebude v pondělí ve škole, je...

pokračovat ve čtení

Organizace výuky od 17. 5. 2021

1. stupeň: Prezenční výuka ve škole, tento stav by měl pokračovat až do konce školního roku Žáci budou testováni pouze v pondělí v následujících prostorách: Žáci, kteří chodí do ranní družiny – před nástupem do družiny – testují vychovatelky Žáci 1. a 2....

pokračovat ve čtení

Organizace výuky od 10. 5. 2021

I. stupeň: pokračuje v nastaveném systému rotační výuky s tím, že 10. května nastupují na prezenční výuku třídy A žáci budou testování pouze v pondělí. Čtvrteční termín testování odpadá. II. stupeň: od 10. 5. 2021 začíná prezenční výuka...

pokračovat ve čtení

Informace o testování žáků

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali, od 12. 4. 2021 začíná prezenční výuka prvního stupně tříd označených A. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou žáci povinni nosit v prostorách...

pokračovat ve čtení

Registrace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,vzhledem k nastaveným protiepidemickým opatřením bude organizace zápisu do první třídy ve školním roce 2021/22 probíhat následovně:   V rámci tohoto článku naleznete odkaz na interaktivní formulář – registrace k zápisu do 1. třídy. Tento formulář...

pokračovat ve čtení

Informace k provozu ZŠ Hanušovice od 1.3.2021

Vážení rodiče, chceme Vás informovat, že v rámci usnesení vlády ČR žáci 1. a 2. ročníků a speciální třídy přechází na distanční výuku v rámci zákazu přítomnosti žáků ve školách a to od 1.3. 2021 od 00:00 hod. do 21. 3. 2021 do 23:59 hod. V provozu také nebude školní...

pokračovat ve čtení

Informace školní jídelny

Od 15. 2. bude jídelna opět zajišťovat obědy pro cizí strávníky.  Výdej 10.00-10.30 hod. ve výdejním okénku ŠJ. Pokud budete chtít odebírat obědy, je potřeba se přihlásit do pátku 12.2. do 9.00 hod.

pokračovat ve čtení

Informace k organizaci výuky od 4.1.2021

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci Vás chceme informovat o organizaci výuky po vánočních prázdninách: Od pondělí 4. 1. 2021 se distančně bude vzdělávat celý II. stupeň a 3. – 5. ročník I. stupně Do školy budou chodit žáci 1. a 2. ročníku (tyto děti budou...

pokračovat ve čtení

Váha známek

Vážení rodiče, jistě jste si na Škole on-line všimli, že známky Vašich dětí jsou rozděleny do 5 sloupců a nad každým sloupcem je uveden název, který odpovídá váze známky ve vztahu k celkové klasifikaci. Vztah mezi názvem známky a její vahou je následující: Velká...

pokračovat ve čtení