Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V pondělí 25. 10. jsme měli další projektový den, tentokrát Halloween.

Na tento den jsme se moc těšili. Do školy jsme přišli v maskách. Vyzdobili jsme si strašidelně třídu a udělali výzdobu chodby. Celý den jsme plnili připravené strašidelné úkoly, popsali a pojmenovali jsme si své strašidlo.

Mgr. Jana Pitáková