Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Každý rok paní knihovnice chystají pro prvňáčky několik návštěv městské knihovny, kdy je během poslední návštěvy pasují na čtenáře. Kvůli hygienickým opatřením minulý školní rok naši loňští prvňáčci o tyto návštěvy přišli, ale knihovnice, paní Tomíčková a paní Šmotková, nechtěly děti o tuto akci připravit, proto loňské prvňáčky, letos už druháky, pozvaly na návštěvu ve čtvrtek 7. 10. Po milém přivítání si děti poslechly, jak se mají v knihovně chovat a jak zacházet s vypůjčenými knihami. Po tomto úvodním seznámení měly děti možnost si knihovnu prohlédnout a vzít si do ruky knížku, která je zaujala. Knihovnou se za chvíli neslo nadšené štěbetání a děti si navzájem ukazovaly své „úlovky“. S vybranými knížkami se pak děti posadily na připravené židličky a chvíli si v nich četly. Ukázaly tak, že už umějí číst a mohlo proběhnout vlastní pasování na čtenáře. Po pasování dostaly děti jako dárek knížku a malou sladkost a svým podpisem na pasovací glejt potvrdily, že jsou právoplatní čtenáři.

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat paní Tomíčkové a paní Šmotkové za moc krásný program, děti odcházely opravdu nadšené.

Mgr. Hana Jordová
třídní 2.B