Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Kouzelný čas Vánoc si připomněli občané Hanušovic při Rozsvícení vánočního stromu v pátek 26.11.2021 v H–parku. Začátek pestrého doprovodného programu byl zahájen ředitelem školy – panem Ing. Františkem Felnerem. Pan starosta poděkoval žákům recitačního a pěveckého kroužku při Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích pod vedením paní učitelky Vladimíry Žídkové a paní učitelky Dagmar Pěničkové za hudebního doprovodu pana učitele Hrdiny za pěkně připravený kulturní program. Zaznělé písně a přednesené básně umožnily přítomným posluchačům ponořit se do nastupující vánoční atmosféry. Podle následného ohlasu se kulturní vystoupení žáků základní školy velmi líbilo. Poděkování náleží panu starostovi a členům kulturní komise za zajištění dárečků pro vystupující žáky.

Radost v očích přinesla dětem i mikulášská nadílka společně se zapálenými prskavkami.
Všichni však netrpělivě čekali na důležitý okamžik – rozsvícení vánočního stromu! Ztepilý smrk krásně vyzdobený zahájil dobu adventu v našem malém městečku.

Vladimíra Žídková
vedoucí recitačního kroužku