Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ani jsme se nenadáli a je tu listopad. Pro prvňáčky je to však velmi významný měsíc. Seznámili se již s prvními písmenky, začali skládat slabiky a první slova a zaslouží si tedy dostat svůj první Slabikář.
Třída 9.A se rozhodla připravit prvňáčkům z 1.A překvapení. Do Slabikářů jim nakreslili nádherné obrázky a napsali osobité věnování. Aby se jim dobře četlo, vyrobili dětem navíc ještě krásné záložky, díky kterým se děti budou lépe orientovat v textu.

I prvňáčci si původně připravili pro deváťáky překvapení – recitace básní a ukázka čtení. Bohužel letošní situace nám moc nepřeje, a proto nám Slabikáře nemohli deváťáci přinést osobně jako v předchozích letech a neproběhlo slavnostní předávání a pasování na čtenáře. Slabikáře tedy děti dostaly jen od p. učitelky třídní v pondělí dne 22.listopadu.

Posíláme tedy alespoň velké poděkování žákům 9.A a jejich třídní p. učitelce Mgr. Petře Matouškové a p. učitelce Bc. Kristýně Köhlerové, která umožnila žákům pracovat na zdobení Slabikářů v hodinách PČ a VV.

Bc. Petra Navrátilová
třídní učitelka 1.A