Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Sportovní den v hanušovické škole

V pátek 25. 6. 2021 proběhl v areálu hřiště hanušovické školy Sportovní den. Celá třída 9. A vše perfektně zorganizovala pro žáky čtvrtých ročníků. Čtvrťáci byli rozdělení do týmů po třech soutěžících a jejich prvním úkolem bylo vymyslet si pojmenování svého...

pokračovat ve čtení

Změna provozu PPP Šumperk a Mohelnice

Informujeme o změněném provozu Pedagogicko-psychologické poradny v Šumperku a v Mohelnici z důvodu rekonstrukce našich zařízení. PPP Šumperk bude od 21.6. - 24.6.2021 mimo provoz a následně bude dočasně přemístěna na ulici U Sanatoria 1 v Šumperku ( internát VOŠ a SPŠ...

pokračovat ve čtení

Organizace výuky od 24. 5. 2021

Do školy nastupují všechny třídy na prezenční výuku. Škola se otvírá pro všechny žáky v 7.15 hod (vstup hlavním vchodem). Testování bude probíhat až do konce školního roku vždy v pondělí pod dohledem třídních učitelů. Pokud žák nebude v pondělí ve škole, je...

pokračovat ve čtení

Organizace výuky od 17. 5. 2021

1. stupeň: Prezenční výuka ve škole, tento stav by měl pokračovat až do konce školního roku Žáci budou testováni pouze v pondělí v následujících prostorách: Žáci, kteří chodí do ranní družiny – před nástupem do družiny – testují vychovatelky Žáci 1. a 2....

pokračovat ve čtení

Organizace výuky od 10. 5. 2021

I. stupeň: pokračuje v nastaveném systému rotační výuky s tím, že 10. května nastupují na prezenční výuku třídy A žáci budou testování pouze v pondělí. Čtvrteční termín testování odpadá. II. stupeň: od 10. 5. 2021 začíná prezenční výuka...

pokračovat ve čtení