Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, Hlavní 145, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:
 

Od školního roku 2021/2022 JSOU PŘIJATY k základnímu vzdělávání děti s registračním číslem:

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  19,  21,  23,  27,  29,  30,  31,  33,  35,  38,  40  / 2021