Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V rámci kariérového poradenství se naše Základní škola v Hanušovicích zapojila do projektu Olomouckého kraje pod názvem: „Implementace krajského akčního plánu II.“

Součástí tohoto projektu je:

 • individuální a skupinové kariérové poradenství pro žáky domovské školy
 • návštěvy regionálních „budoucích zaměstnavatelů“
 • komunikace s regionálními středními školami a seznámení s nabídkou oborů
 • vzdělávání kariérových poradců (hard skills, soft skills, nadané děti, program pro kariérové poradce, mentoring)
 • sdílení zkušeností s ostatními kariérovými poradci
 • schůzky kariérových poradců dané oblasti
 • práce s nadanými žáky
 • komunikace s rodiči
 • komunikace se žáky
 • komunikace s kolegy ve škole
 • znalost nabídky budoucích zaměstnavatelů
 • znalost nabídky oborů středních škol

V rámci výše uvedeného projektu se pod vedením výchovné poradkyně – PaedDr. Vladimíry Žídkové a sociálního pedagoga – Bc. Jana Vrby zúčastnili žáci 8. ročníků naší ZŠ a MŠ Hanušovice exkurze do Střediska odborného výcviku v Rapotíně patřící Střední škole železniční, technické a služeb v Šumperku.

Po příjezdu nás mile přivítal pan Jaroslav Páleník, učitel odborného výcviku. Seznámil přítomné žáky se studijními i učebními obory této střední školy. Zároveň upozornil na možnost získání stipendií Olomouckého kraje pro jednotlivé obory včetně uvedení podmínek pro jejich získání. Upozornil žáky na obsahovou náplň závěrečných zkoušek, jednotlivých oborů i zakázkovou činnost. Pro budoucí zájemce nabídl i možnost ubytování na internátě

i materiální vybavení žáků. Děti měly možnost zhlédnout zdařilé výrobky učňů. Dále navštívily strojní dílnu. Prohlédly si moderní stroje a zařízení včetně samotné výroby. V závěru exkurze si zhotovily výrobky ze dřeva, které potěšily jejich blízké formou dárků.

Exkurze se všem účastníkům velmi líbila. Chválím ukázněné chování všech žáků.

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy