Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V pátek 25. 6. 2021 proběhl v areálu hřiště hanušovické školy Sportovní den. Celá třída 9. A vše perfektně zorganizovala pro žáky čtvrtých ročníků. Čtvrťáci byli rozdělení do týmů po třech soutěžících a jejich prvním úkolem bylo vymyslet si pojmenování svého týmu. Soutěžilo se v následujících disciplínách: házení kruhem, skákání přes švihadlo, opičí dráha, hod na koš, posilování, skok do dálky, hod míčkem, skládání puzzle, vědomostní soutěž a jako bonus hledal celý tým u jednotlivých stanovišť odměnu.

V některých disciplínách zvítězili žáci 4. A, v jiných byla zase lepší 4. B, takže celkový výsledek soutěže mezi třídami byl nerozhodný.

Všichni soutěžící byli za své výkony odměněni pěkným diplomem, který vyrobili sami deváťáci. Firma MK Fruit, která pro naši školu zajišťuje projekt Ovoce a mléko do škol, sponzorsky věnovala zdravé nápoje a nechyběla ani sladká odměna.

Blahopřejeme soutěžícím k úspěšnému zvládnutí všech disciplín, děkujeme deváťákům a paní učitelce Suchánkové za vzornou přípravu celého dne!