Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

1. stupeň:

  • Prezenční výuka ve škole, tento stav by měl pokračovat až do konce školního roku
  • Žáci budou testováni pouze v pondělí v následujících prostorách:
    • Žáci, kteří chodí do ranní družiny – před nástupem do družiny – testují vychovatelky
    • Žáci 1. a 2. ročníku – v tělocvičně, bude otevřena od 7 hod
    • Žáci 3. – 5. ročníku – v kmenových třídách – vstup do školy bude možný od 7 hod

 

2. stupeň:

  • Prezenční výuka pro třídy označené B, třídy A se budou vzdělávat distančně. Od dalšího týdne by se měly všechny třídy II. stupně už učit prezenčně (záleží na epidemiologické situaci – budete včas informováni)
  • Žáci budou testování v pondělí a ve čtvrtek v tělocvičně, která bude otevřena od 7 hodin

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou žáci povinni nosit v prostorách školy až do dovolání chirurgickou roušku nebo respirátor (je možné používat i nanoroušku, nikoliv ale doma šité roušky, různé typy nákrčníků…). 

Družiny budou v provozu v běžném režimu, v pondělí 17. 5. 2021 budou ráno v provozu ještě obě oddělení, od úterý 18. 5. 2021 budou ráno všechny děti v jednom oddělení (družina č. 1 – paní vychovatelka Winklerová).