Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Do školy nastupují všechny třídy na prezenční výuku.
Škola se otvírá pro všechny žáky v 7.15 hod (vstup hlavním vchodem).

Testování bude probíhat až do konce školního roku vždy v pondělí pod dohledem třídních učitelů.

Pokud žák nebude v pondělí ve škole, je testován při své první přítomnosti ve škole v daném týdnu v prostorách testovacího centra v tělocvičně.