Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve čtvrtek 16. září 2021 se uskutečnila na Územním odboru Policie České republiky v Šumperku ve spolupráci s Vilou Doris v Šumperku již tradiční – prezentačně-soutěžní aktivita: „Den policistou 2021.“ Naši Základní školu v Hanušovicích reprezentovalo tříčlenné družstvo žáků 8. tříd ve složení Dominik Müller, VIII.A, Matěj Müller, VIII.A, Ellen Zippe, VIII.A. Přestože se neumístili na prvních místech, jejich výsledky na jednotlivých stanovištích patřily k nejlepším.

Žáci se seznámili s kompetencemi dopravní policie, prohlédli si policejní vozy a jejich moderní vybavení. Velmi je zaujal samotný zásah jednotky rychlého nasazení. Stříleli ze vzduchovky, podrobili se náročnému fyzickému i znalostnímu testu. Byla jim představena práce Policie ČR. Následovala ukázka výcviku psů. Děti si vyslechly zajímavou přednášku z trestního práva, která přispěla ke zvýšení jejich právního vědomí. Navštívili kriminalistické pracoviště, obvodní oddělení, pracoviště služební kynologie atd. Plnili celou řadu úkolů na jednotlivých stanovištích. Soutěž probíhala i formou připravených písemných testů.

Den policistou patřil k vydařené akci, která si získala oblibu u všech zúčastněných. Soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami, které převzali z rukou zástupce vedoucího Územního odboru Policie ČR v Šumperku – plukovníka Mgr. Bc. Michala Harciníka. Přítomní žáci si pochutnali na dobrém obědu, svačině v podobě bagety, Fit müsli, jablku i osvěžujícím nápoji. Přestože chvílemi pršelo, na dobré náladě nám to neubralo.

Děkuji výše uvedeným žákům za vzornou reprezentaci školy na této akci v rámci základních škol v našem regionu.

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy