Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Od začátku září děti z prvních tříd prošly celé tzv. předslabikářové období a vypracovaly všechny úkoly v Živé abecedě a tak se v polovině listopadu nemohly dočkat, až dostanou své slabikáře a postupně se z nich tak stanou čtenáři. Tento velký den pro ně nastal ve čtvrtek 16. listopadu, kdy do jejich třídy přišli rodiče, zástupci vedení města a školy, a hlavně jejich velcí spolužáci z 9.A, kteří jim vyrobili roztomilé záložky a do nových slabikářů jim napsali přání.

Na úvod prvňáci všem přítomným ukázali, že už některá písmena nejenom slyší ve slovech, ale že je také umí napsat, umí slovo „rozsekat“ na jednotlivá písmena a hlavně, umí už některá slova přečíst. Všichni přítomní hosté museli uznat, že je nejvyšší čas se posunout dál a že slabikáře si prvňáci už na sto procent zaslouží. Každý z přítomných deváťáků tedy přečetl přání ze slabikáře a předal ho jeho novému majiteli. Od pana místostarosty Mrázka dostali potom prvňáčci drobnou sladkost, od své třídní učitelky pak pamětní placku do sbírky a v lavicích se všichni s nedočkavostí vrhli na prohlídku své nové knížky, po jejímž zvládnutí z nich budou čtenáři.

Děkujeme všem deváťákům, kteří se pod vedením paní učitelky Aleny Divišové podíleli na výrobě záložek a na psaní přání, rodičům, že si udělali čas a vedení města za účast a sladkou odměnu.

Mgr. Hana Jordová