Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Články 2022

Předávání slabikářů v 1.B

Od začátku září děti z prvních tříd prošly celé tzv. předslabikářové období a vypracovaly všechny úkoly v Živé abecedě a tak se v polovině listopadu nemohly dočkat, až dostanou své slabikáře a postupně se z nich tak stanou čtenáři. Tento velký den pro ně nastal ve...

pokračovat ve čtení

Přednáška včelaře

V úterý 7. února 2023 navštívil hanušovickou školu předseda základní organizace Českého svazu včelařů pan Pavel Cimala. V některých třídách prvního stupně si s dětmi popovídal o včelařství. Včelaření je nejen užitečná záliba, ale vyžaduje zodpovědný přístup a...

pokračovat ve čtení

Slavíci opět zpívali na veřejnosti

V pátek 16. prosince se pěvecký sbor Slavíci z Hanušovic předvedl hned na dvou akcích. Slavíci nejprve zazpívali v hanušovickém kulturním domě vánoční koledy a byli odměněni nejen potleskem publika, ale i sladkou odměnou a pochvalou pana starosty. Děkujeme za klavírní...

pokračovat ve čtení

8.A a 8.B v Olomouci

7.12. se žáci tříd 8.A a B zajeli podívat na adventní Olomouc. Z vlakového nádraží jsme se prošli až na Dolní náměstí. Tam si žáci prohlédli již otevřené stánky na vánočně vyzdobeném náměstí, někteří nakoupili pár vánočních dárků. Přes Horní náměstí jsme se pak...

pokračovat ve čtení

Soutěž Vůně dřeva

Stejně jako v minulém školním roce se zájemci z řad žáků 8 ročníků 9.12.2022 zúčastnili soutěže Vůně dřeva, kterou pořádala Škola řemesel ze Šumperku. V prvním kole bylo jejich úkolem vyrobit podle předloženého vzoru krabičku na poznámkové bločky. Žáci dostali...

pokračovat ve čtení

Soutěž Můj dům – moje město

V úterý 15. listopadu se na Střední škole řemesel v Šumperku uskutečnila již po několikáté soutěž Můj dům – moje město. Letos jsme byli do této soutěže pozváni i my, a tak 12 žáků 7. ročníků vyrazilo na nominační kolo. Jejich úkolem bylo postavit pomocí stavebnice...

pokračovat ve čtení

Andělská třída 2.B

Naše třída se 5. prosince proměnila v andělskou kancelář, aby pomohla Mikuláši s nadílkou. Po rozcvičce andělé rozhodovali, kdo z dětí si nadílku zaslouží a kdo může čekat spíše uhlí. Následovalo plánování trasy a upřesnění místa, kam se rozletí, aby společně s...

pokračovat ve čtení

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Národní institut pro další vzdělávání v Praze vyhlásil pro tento školní rok 2022/2023 49. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 1. 12. 2022 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy a...

pokračovat ve čtení

Pozvánka na Vánoční koncert

Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert Šumperk, klášterní kostel Zvěstování P. Marie, pátek 16. prosince 2022 v 18.00 hodin Zveme všechny rodiče a prosíme, přiveďte své přátele a známé. Postarejte se o dostatek dobrého obecenstva, ať Vaše děti hrají a zpívají nejen v...

pokračovat ve čtení

Vánoční sbírka teplého oblečení a obuvi

Vánoční sbírka teplého oblečení a obuvi pro občany Hanušovic a okolních obcí KDE A KDY: Městský úřad Hanušovice, kancelář sociální pracovnice Katie Podleśné, tel.: 602 442 103 nebo podatelna vždy v době úředních hodin. CO SBÍRÁME: Teplé bundy a kabáty v dobrém stavu,...

pokračovat ve čtení

Předávání Slabikářů v 1.B

Od začátku školního roku uběhly již téměř tři měsíce. Naši prvňáčci už zvládli velký kus práce! Naučili se orientovat ve škole, počítat do pěti, číst a psát několik písmen. Přišel čas rozloučit se s Živou abecedou a pustit se do čtení ve Slabikáři. Slavnostní...

pokračovat ve čtení

Plavecký výcvik třetích ročníků

Třeťáci se i letos od září do listopadu účastnili tradičního plaveckého výcviku. Zpočátku měly některé děti trochu obavy, protože neuměly plavat. Po rozdělení do družstev na první lekci, kdy každé družstvo dostalo velmi milou a šikovnou paní trenérku, obavy se...

pokračovat ve čtení

Spaní ve škole – třída 4.A

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 si mohli žáci 4. A společně s paní učitelkou a asistentkou vyzkoušet, jaké je to ve škole v noci. Rodiče přivezli děti v 18 hodin se spacáky a děti si na žíněnkách nejprve nachystaly „postýlky“ i se svými oblíbenými plyšáky....

pokračovat ve čtení

Předávání slabikářů v 1. A

Dne 7. 11. 2022 se v 1. A uskutečnilo předávání slabikářů. Začínajícím čtenářům je předali žáci 9. A společně se svojí třídní učitelkou Marianou Felnerovou. Deváťáci slabikáře vyzdobili kresbami a přáním. Prvňáci pro ně pod vedením své paní učitelky Marie Hodíkové...

pokračovat ve čtení

Halloween 9.B + 1.B

V úterý 25.10.2022 si naše třída 9.B připravila „ Halloweenskou“ akci pro letošní prvňáčky z 1.B. V průběhu dne si děti vyrobily papírovou čarodějnici a na stanovištích plnily úkoly, které jsme si pro ně připravili. Na závěr hledaly ukrytý poklad. Do krabice jsme jim...

pokračovat ve čtení

Halloween ve třídě 2.A

Dne 25.10. proběhl u nás ve třídě již tradiční projektový den Halloween. Děti přišly v různých strašidelných kostýmech nebo maskách a těšily se, co je čeká. Na tento den jsme se připravovali již několik týdnů, a to především výrobou různých dekorací jako jsou netopýři...

pokračovat ve čtení

Halloween v 2.B

Dne 24.10. proběhl v naší třídě Halloween. Přípravám jsme se věnovali již několik týdnů předtím a to především výzdobě, která nám sloužila i jako učební pomůcka. Celý den se halloweenská tématika prolínala všemi předměty, ale nejvíce však hodinou anglického jazyka....

pokračovat ve čtení

Přírodovědný Klokan 2022

V úterý 11.10.2022 proběhlo na naší škole školní kolo Přírodovědného Klokana. Soutěže se zúčastnilo  28 žáků 8. a 9. ročníku. Během 40 minut řešili 24 úloh z oblasti matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Nejúspěšnější řešitelé postupují do okresního kola....

pokračovat ve čtení