Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se Slavíci z Hanušovic zúčastnili Loučenské vločky. Jedná se o 30. ročník festivalu dětských pěveckých sborů. Na této akci se během pěti koncertů ve dvou dnech ukázalo přes 500 zpěváčků z celé republiky ze sedmnácti sborů.

Aby Slavíci se ctí obstáli v této konkurenci, začali se pilně připravovat na svých zkouškách sboru již od začátku školního roku a velice si pozvání na tento festival váží. Jako repertoár si pro své vystoupení vybrali písničky autorské dvojice Zdeněk Svěrák – Jaroslav Uhlíř.

Hanušovické Slavíky vede paní učitelka Dáša Pěničková, paní učitelka Míša Vařeková se věnuje zejména hlasové výchově a stálou jistotou a oporou sboru je klavírní doprovod pana učitele Pavla Hrdiny ze Šumperka.

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci hanušovické školy!