Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Žáci 8.A a 8.B si mohli ve čtvrtek 12. října 2023 vyzkoušet v praxi pod vedením výchovné a kariérové poradkyně – paní PaedDr. Vladimíry Žídkové – online nástroj pro efektivní kariérové poradenství na základní škole – SALMONDO JUNIOR. Je to webová pomůcka určená pro žáky základní školy, jejich rodiče a výchovné či kariérové poradce. Žáci díky ní zjistí, které profese, studijní a učební obory odpovídají jejich zájmům a silným stránkám a získají tipy pro další rozvoj svého nadání. Aplikace je připravena tak, aby s ní žáci mohli pracovat plně samostatně. Výsledky jsou zároveň ideálním podkladem pro další výchovné a kariérní poradenství.

Více v dokumentu – zde