Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve středu 12. října navštívila naše třída 9.B Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Šumperku pod vedením třídní učitelky Mgr. Pavly Rulíškové.

Na poradenském středisku nás přivítala paní Kašparová. Předala nám cenné informace, jak postupovat při výběru povolání, které budeme rádi vykonávat celý život. Vyplnili jsme si zájmový dotazník. Vyhodnotili své schopnosti, vlastnosti a povolání, o které máme zájem. Porovnali s požadavky jednotlivých škol a oborů v připravených katalozích. Mohli jsme tak zjistit, jaké máme předpoklady pro dané povolání. Zajímavé bylo také porovnat platy v různých krajích.

Exkurze pro nás byla poučná a chceme poděkovat všem za možnost se této akce zúčastnit.

Za 9.B Tereza Široká