Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Dne 24.10. proběhl v naší třídě Halloween. Přípravám jsme se věnovali již několik týdnů předtím a to především výzdobě, která nám sloužila i jako učební pomůcka.

Celý den se halloweenská tématika prolínala všemi předměty, ale nejvíce však hodinou anglického jazyka. Seznámili jsme se s tradičními znaky Halloweenu a naučili se koledu, za kterou děti obdržely sladkou odměnu.

Mgr. Anna Janočková