Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V úterý 15. listopadu se na Střední škole řemesel v Šumperku uskutečnila již po několikáté soutěž Můj dům – moje město. Letos jsme byli do této soutěže pozváni i my, a tak 12 žáků 7. ročníků vyrazilo na nominační kolo. Jejich úkolem bylo postavit pomocí stavebnice Teifok, která obsahuje pravé pálené cihly a speciální maltu, a podle plánku model malého domečku včetně okna a dveří. Hodnotila se přesnost, čistota stavby, ale hlavně správně provázání jednotlivých cihel a dodržení plánu. Zpočátku to vypadalo velice jednoduše a každý ze soutěžících nabral „pekelné“ tempo, ale postupně si všichni uvědomili, že je důležitá hlavně přesnost a preciznost. Během stavby se postupně začalo ukazovat, kdo je trpělivý a pečlivý, nebo jak je kdo schopen si představit trojrozměrný objekt, který je nakreslený na papíře a následně ho převést do reálu.

Porota složená z učitelů praktického vyučování ze Střední školy řemesel potom vybrala tři stavby, které podle jejich názoru byly nejlepší a jejich stavitelé tak postoupili do okresního kola. Jako tři postupující byly nakonec vybrány Terka Rajnohová, Terka Hotařová a Kristina Voráčová. Budeme jim držet palce v okresním kole, které je čeká v únoru a kde na ně bude čekat mnohem složitější stavba včetně střechy z tašek, ale hlavně se utkají se zástupci dalším 8 školy z okresu.