Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Tento záhadný název můžeme přeložit jako Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II. To v praxi znamená, že žáci devátých ročníků jsou i v letošním roce zapojeni do tohoto projektu. Podstatou je, že se kluci pod vedením odborníků z centra odborné přípravy ze Šumperka učí pracovat se dřevem a železem.

V projektu je vycházejícím žákům také nabízeno kariérové poradenství:

  1. Poradenská a konzultační činnost pro žáky a jejich rodiče v podobě individuálního a skupinového poradenství – výchovný poradce;
  2. Spolupráce se středními školami Olomouckého kraje (v našem případě i Pardubického kraje) – viz setkání žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičů se zástupci SŠ Olomouckého a Pardubického kraje, které se uskuteční 14. 11. 2022, od 16.30 do 18.00 hodin;
  3. Exkurze na IPS Úřad práce Šumperk – 9. ročníky a vycházející žáci z nižších ročníků – 5. 10. 2022, 12. 10. 2022;
  4. Nábory profesních odborníků ze středních škol – realizováno v hodinách občanské výchovy v 9. ročníku;
  5. Využití počítačového programu Salmondo při výběru střední školy a oboru – 8. a 9. ročníky
  6. Práce s nadanými žáky – účast na soutěžích, olympiádách, kulturní vystoupení žáků na veřejnosti;
  7. Účast výchovného/kariérového poradce na dalším vzdělávání – 25 absolvovaných školení v roce 2021/2022, letos již 5 seminářů;
  8. Sdílení zkušeností výchovného/kariérového poradce s ostatními poradci v regionu;
  9. Doporučení dalších akcí žákům a jejich rodičům: Burza práce a vzdělání, Scholaris;
  10. Návštěva středních škol, např. TECHNOhrátky, SOU opravárenské Králíky – dlouhodobá spolupráce se SŠ Pardubického kraje.

V případě zájmu o konzultace, poradenství se obraťte na PaeDr. Vladimíru Žídkovou.

-ZŠ-