Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, Hlavní 145, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Od školního roku 2023/2024 jsou PŘIJATY k základnímu vzdělávání děti s registračním číslem:

1/2023 11/2023 19/2023 28/2023
3/2023 12/2023 20/2023 29/2023
4/2023 13/2023 21/2023 31/2023
5/2023 14/2023 22/2023 32/2023
7/2023 15/2023 23/2023 35/2023
8/2023 16/2023 26/2023 36/2023
9/2023 18/2023 27/2023 37/2023
      38/2023