Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Stejně jako v minulém školním roce se zájemci z řad žáků 8 ročníků 9.12.2022 zúčastnili soutěže Vůně dřeva, kterou pořádala Škola řemesel ze Šumperku.

V prvním kole bylo jejich úkolem vyrobit podle předloženého vzoru krabičku na poznámkové bločky. Žáci dostali polotovary, které si museli zkrátit a upravit tak, aby z nich bylo možno daný výrobek zkompletovat. Montáž krabičky se prováděla lepením. Hodnotila se přesnost a čistota spojů, provedení jednotlivých řezů, celkový vzhled, obroušení hran a funkčnost.

Naši žáci se zhostili úkolu výborně. Pracovali pečlivě a co nejpřesněji a myslím si, že naší škole rozhodně neudělali ostudu. Na závěr soutěžního dne byli vybráni tři nejlepší. Jako výrobce nejlepšího výrobku byl vybrán Pavel Zahradníček, druhé místo obsadila se svým výrobkem Nela Klugová a na třetím místě se umístil Vojta Šimík. Výherci obdrželi hodnotné ceny.
Dva naši nejlepší žáci se zúčastní druhého, tentokrát už krajského, kola, které se uskuteční v dubnu příštího roku.

Bc. Jan Vrba, DiS.