Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve dnech 20. a 21.12.2022 proběhly na naší škole přednášky v angličtině. První den přednášku absolvoval 1.stupeň na téma Christmas in Sweden. Lektor po celou dobu komunikoval v anglickém jazyce s pomocí překladu do českého jazyka a snažil se děti zapojit do přednášky. Děti se dozvěděly mnoho nových informací a naučily se spoustu nových slovíček. Lektor oživil svoji přednášku o písničky a taneček.
Druhý den měl lektor připravenou přednášku pro 2. stupeň na téma Sweden. Hodiny proběhlo zcela v anglickém jazyce. Děti se dozvěděly něco málo o historii státu, jejich tradicích, jídle a pití, zhlédly několik zajímavých videích a zkusily si národní taneček.
Dětem se přednášky velice líbily a aktivně se zapojovaly do hodiny.

Názory dětí:
Třída 5.A
Přednáška byla zajímavá, dozvěděly jsme se, co jí na štědrovečerní večeři, jaké mají koledy a zvyky. Lektor to uměl hezky vysvětlit a zaujmout.
Třída 3.A
Lektor byl velice hodný a zajímavý, hodně nás naučil. Škoda, že přednáška netrvala další hodinu. Moc se nám to líbilo a moc mu děkujeme.

Mgr. Aneta Suchánková