Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V pátek 25. 11. 2022 v hodinách občanské výchovy si žáci 9.A, 9.B mohli vyzkoušet v praxi online nástroj pro efektivní kariérové poradenství na základní škole – SALMONDO JUNIOR. Je to webová pomůcka určená pro žáky základní školy, jejich rodiče a výchovné či kariérové poradce. Žáci díky ní zjistí, které profese, studijní a učební obory odpovídají jejich zájmům a silným stránkám a získají tipy pro další rozvoj svého nadání. Aplikace je připravena tak, aby s ní žáci mohli pracovat plně samostatně. Výsledky jsou zároveň ideálním podkladem pro další výchovné a kariérní poradenství.

Co Salmondo Junior přinese škole?

  • Jednodušší a efektivnější poradenství
  • Podklady pro práci kariérového poradce
  • Usnadnění dialogu s rodiči a žáky

Co nabízí Salmondo Junior?

  • Testování – odhalí zájmy, silné stránky a napoví vhodné školy a profese
  • Osobní profil – žáci si ujasní, co je baví a co je pro ně důležité
  • Databáze škol a plán – žáci přehledně zjistí, které školy mohou studovat a stanoví si cíl

Díky Salmondu Junior mohou žáci lépe zhodnotit své předpoklady k dalšímu studiu a společně s výchovným poradcem a rodiči vybrat vhodnou střední školu ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Mnoho zdaru při správném výběru střední školy a posléze budoucího povolání přeje

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy