Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Kouzelný čas Vánoc si připomněli občané Hanušovic při Rozsvícení vánočního stromu v pátek 25. 11. 2022 v H–parku od 16 hodin. Začátek pestrého doprovodného programu byl zahájen kulturním vystoupením recitačního kroužku pod vedením paní učitelky PaedDr. Vladimíry Žídkové. Poté vystoupil s poděkováním za pěkné vystoupení pan starosta – Marek Kostka a předal dětem sladké odměny. Přítomní občané Hanušovic se zaposlouchali do skladeb pěveckého kroužku pod vedením paní Mgr. Dagmar Pěničkové a Bc. Michaely Vařekové za hudebního doprovodu pana učitele Hrdiny. Pan starosta také poděkoval žákům a vedoucím kroužků za připravené kulturní vystoupení. Zaznělé písně a přednesené básně umožnily přítomným posluchačům ponořit se do nastupující vánoční atmosféry. Podle následného ohlasu se kulturní vystoupení žáků základní školy velmi líbilo. Paní Olga Schwarzová vyzvala děti, aby si napsaly či namalovaly na papír přáníčko, za které si mohly vyzvednout ve stánku malý dáreček. Rozsvícení vánočního stromu předcházelo zapálení prskavek a hlasité odpočítávání dětí od 10. Pak přišla ta chvíle, na kterou se všichni těšili – rozsvícení vánočního stromu!!!! A doba adventu byla v našem malém městečku zahájena.

Poděkování náleží panu starostovi a členům kulturní komise za zajištění sladké odměny pro vystupující žáky.

Radost v očích přinesla dětem i mikulášská nadílka.

Vladimíra Žídková
vedoucí recitačního kroužku