Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Národní institut pro další vzdělávání v Praze vyhlásil pro tento školní rok 2022/2023 49. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 1. 12. 2022 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti 19 talentovaných žáků z 8. a 9. třídy. Pedagogický dozor při této soutěži prováděla vyučující českého jazyka a literatury PaedDr. Vladimíra Žídková. Soutěž byla rozdělena na jazykovou a slohovou část. Úkoly žáci řešili anonymně pod přiděleným číslem, což bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže.

Mezi úspěšné řešitele Olympiády z českého jazyka patří Natálie Baroňová ze třídy 9.B s 36 body, která za své jazykové a slohové znalosti získala prvenství v této soutěži. Na druhém místě se s počtem 35 bodů umístil žák 9. A – Dominik Müller. Bronz s 34 body náleží Viktorii Mikové ze třídy 9. A a Tereze Široké ze třídy 9.B.

Natálie Baroňová – 9.B a Dominik Müller – 9. A budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se uskuteční v dubnu 2023 v Šumperku.

Mnoho úspěchů přeje našim soutěžícím PaedDr. Vladimíra Žídková, organizátorka školního kola Olympiády v českém jazyce.

Výsledky