Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

20. jubilejní ročník setkání žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičů se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje

Již k tradiční akci Základní školy a Mateřské školy Hanušovice patří každoroční setkání žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičů se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Přízeň naší škole prokázali představitelé středních škol, např. Střední škola řemesel Šumperk, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Šumperk, Střední odborná škola Šumperk, Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník, Střední průmyslová škola Jeseník, Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh, Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, Obchodní akademie Mohelnice, Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice, Střední škola technická Mohelnice, Střední odborná škola Litovel, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Průmyslová střední škola Letohrad, Střední škola gastronomická a technická Žamberk, Střední odborné učiliště opravárenské Králíky, Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Střední zemědělská a veterinární Lanškroun, Střední odborná škola Olomouc, spol. s.r.o., Střední lesnická škola Hranice, SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – lázně. Školní akce se zúčastnili také zástupci Informačního poradenského střediska Úřadu práce v Šumperku a v Hanušovicích i zástupci MAS HORNÍ POMORAVÍ.

Úvodní slovo na této přehlídce středních škol patřilo řediteli základní školy – panu Ing. Františku Felnerovi. Poté vystoupil místostarosta Hanušovic pan Bc. Jaroslav Mrázek. Výchovná poradkyně PaedDr. Vladimíra Žídková přiblížila rodičům vycházejících žáků organizaci přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky ve školním roce 2022/2023. Informovala přítomné rodiče o způsobu vyplňování přihlášek na střední školy podle předem připravených vzorů. Zodpověděla veškeré dotazy zvídavých rodičů v souvislosti s termíny konání jednotných přijímacích zkoušek včetně náhradních termínů a seznámila rodiče s termíny odevzdání vyplněných přihlášek ke studiu na středních školách. Předala zákonným zástupcům žáků důležitá data a čísla v souvislosti s přijímacím řízením.

Rodiče vycházejících žáků získali potřebné informace k významnému životnímu kroku svých dětí – volbě budoucího povolání. Seznámili se s nabídkou studijních i učebních oborů, s podmínkami přijímacího řízení, se dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách, se studijními i firemními stipendii i s uplatněním zvolených oborů v praxi s výhledem na získání zaměstnání pro své děti v našem regionu.

Naše škola je jediná v regionu, která tuto akci zajišťuje pro rodiče a vycházející žáky. Potěšilo nás kladné hodnocení této akce ze strany rodičů, žáků, zúčastněných zástupců středních škol, IPS Úřadu práce i zástupců MAS HORNÍ POMORAVÍ.

V závěru bych chtěla poděkovat žákům 8. a 9. ročníků za příkladnou pomoc při organizaci již 20. ročníku setkání rodičů a vycházejících žáků se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Poděkování si zaslouží také vedení školy – pan ředitel Ing. František Felner, pan zástupce – Mgr. Petr Jorda, sociální pedagog – Bc. Jan Vrba, DiS., administrativní pracovnice školy-paní Marcela Lucká, školník – pan Josef Fojt, elektromontér – pan Lubomír Olbrich, vedoucí školní jídelny – pan Richard Juřena a kuchařky školní jídelny – paní Martina Chrudinová, Ladislava Jánová a Monika Šimková.

Zapsala Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně, fotografovala Viktorie Miková, 9.A