Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Třeťáci se i letos od září do listopadu účastnili tradičního plaveckého výcviku. Zpočátku měly některé děti trochu obavy, protože neuměly plavat. Po rozdělení do družstev na první lekci, kdy každé družstvo dostalo velmi milou a šikovnou paní trenérku, obavy se rozplynuly a děti si plavání začaly užívat. Na každé lekci se děti velmi snažily a bylo vidět, že dělají velké pokroky. Nejvíce to bylo patrné na dětech, které byly ve skupině neplavců. Celý kurz skončil závody, při kterých všichni ukázali, co se naučili a užili si spoustu legrace. Největším zážitkem ale pro děti bylo, když jim paní trenérky pustily tobogán. Všichni se už nemůžou dočkat příštího roku, kdy na ně čeká ve čtvrté třídě zdokonalovací kurz. Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat plavecké škole při Aquacentru Šumperk a společnosti Vobus za bezpečnou a spolehlivou dopravu do Šumperka a zpět.

H. Jordová, J. Pitáková