Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Od začátku školního roku uběhly již téměř tři měsíce. Naši prvňáčci už zvládli velký kus práce! Naučili se orientovat ve škole, počítat do pěti, číst a psát několik písmen. Přišel čas rozloučit se s Živou abecedou a pustit se do čtení ve Slabikáři.

Slavnostní předávání Slabikářů proběhlo v pondělí 21.11.2022 pod patronátem naší třídy 9.B. Všem prvňáčkům jsme nakreslili do Slabikáře obrázek s pěkným věnováním. Malým čtenářům jsme popřáli, aby se jim ve škole dařilo a také hodně štěstí do budoucích školních let. Z nové učebnice měli velkou radost.

Společně jsme se vyfotografovali a slíbili si, že si za nějaký čas přijdeme poslechnout, jak pokročili ve čtení. Rozloučili se s námi básničkou o matematice. 
Přejeme jim mnoho krásných chvil strávených se Slabikářem.

Za 9.B Anička Čermáková, Eva Nováková, Denis Moc a René Köhler
Třídní učitelka Mgr. Pavla Rulíšková